สาขา MBA เป็นสาขายอดนิยมของการเรียนต่อ วันนี้ พี่ๆ ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตร MBA ชื่อเสียงดี ที่มีค่าเรียนไม่แพง มาฝากน้องๆ ดังรายการต่อไปนี้ค่ะ

 

1. Durham University Business School

Durham, United Kingdom

Website: https://www.dur.ac.uk/business/programmes/mba/

Tuition fee: £31,500

2. Brunel Business School

Middlesex, United Kingdom

Website: https://www.brunel.ac.uk/study/postgraduate-fees-and-funding/fees

Tuition fee: £15,860 – £19,280

3. University of Birmingham – Birmingham Business School

Birmingham, United Kingdom

Website: https://www.birmingham.ac.uk/schools/business/mba/index.aspx

Tuition fee: £28,980

4. Nottingham University Business School

Nottingham, United Kingdom

Website:  https://www.nottingham.ac.uk/business/programmes/mba/fees-and-funding.aspx

Tuition fee: £24,975

5. University of Sheffield – Sheffield University Management School

Sheffield, United Kingdom

Website: https://www.sheffield.ac.uk/postgraduate

Tuition fee: £25,850

6. University of Leeds – Leeds University Business School (LUBS)

Leeds, United Kingdom

Website:  https://business.leeds.ac.uk/leeds-mba

Tuition fee: £30,000

 7. University of Exeter Business School

Exeter, United Kingdom

Website: http://business-school.exeter.ac.uk/study/masters/mba/

 Tuition fee: £30,000

8. Loughborough University

Loughborough, United Kingdom

Website: https://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/mba/

 Tuition fee: £27,500

9. Lancaster University Management School (LUMS)

Lancaster, United Kingdom

Website: https://www.lancaster.ac.uk/lums/postgraduate/mba/

Tuition fee: £33,000

10. University of Westminster – Westminster Business School

London, United Kingdom

Website:  https://www.westminster.ac.uk/business-and-management-courses/2020-21/september/full-time/mba

Tuition fee: £19,000