รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย

University of Aberdeen
• LLM
• LLM Criminal Justice
• LLM Criminal Justice and Criminology
• LLM Criminal Justice and Human Rights
• LLM Commercial Law
• LLM General Law
• LLM International Law
• LLM Oil & Gas Law

University of Birmingham
•PhD Law

University of Bristol
• LLB
• LLM Commercial Law
• LLM International Law

University of Cambridge
• LLM

University of Durham
• LLB
• LLM

University of East Anglia
• LLM General

University of Essex
• LLB
• LLM Commercial Law
• LLM International Law

University of Glasgow
• LLM Corporate and Financial Law

University of Huddersfield
• LLM International Law

University of Kent
• LLM Criminal Justice
• LLM Human Rights

King’s College  London
• LLM General
• LLM International Financial Law
• LLM International Business Law

University of Leeds
• LLM Cyberlaw (Information Technology, Law and Society)
• LLM International Business Law
• LLM International Law
• LLM Criminal Law and Criminal Justice
• PhD Law

University of Liverpool
• LLM General
• LLM International Business Law

LSE
• LLM
• LLM Banking Law and Financial Regulation
• LLM International Business Law
• LLM Corporate and Commercial Law
• LLM Competition Innovation and Trade Law

University of Manchester
• LLM General
• LLM International Business Law
• LLM International Financial Law

University of Nottingham
• LLM General
• LLM International Law

Middlesex University
• LLM General
• LLM International Business Law

Oxford Brookes University
• Master of Laws in International Law

University of Oxford
• MA Law
• MJur

Queen Mary London
• LLM General
• LLM Banking and Finance Law
• LLM Computer and Communications
• LLM Commercial and Corporate Law
• LLM Comparative and International Dispute Resolution,
• LLM Insurance Law
• LLM International Business Law
• LLM Media Law

University of Reading
• LLM International Law

SOAS
• LLM General
• LLM Banking Law
• LLM Banking & Financial Law
• LLM International Economic Law

University of Sussex
• LLM International Financial Law
• LLM Information Technology and Intellectual Property Law

UCL
• LLM
• LLM International Banking and Finance
• LLM International Business Law

University of Warwick
• LLB
• LLM
• LLM International Economic Law

รายชื่อหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน

University of Aberdeen
• LLM Intellectual Property Law
• LLM International Commercial Law

Bournemouth University
• LLM IP Law

University of Bristol
• LLM Maritime Law

Brunel University
• LLM International IP Law

University of Dundee
• LLM Environmental Law
• LLM International Commercial Law

University of Durham
• LLM International Trade and Commercial Law

University of East Anglia
• LLM International Commercial and Business Law
• LLM International Trade Law

University of Essex
• LLM International Commercial Law
• LLM International Commercial and Business Law
• LLM International Trade Law

University of Glasgow
• LLM Intellectual Property and Digital Economy
• LLM International Commercial Law

University of Kent
• LLM International Environmental Law
• LLM International Environmental Law and Human Rights
• LLM International Commercial Law

King’s College London
• LLM Intellectual Property Law
• LLM Intellectual Property and Information Law
• LLM Tax Law
• LLM International Tax Law
• LLM International Commercial Law

University of Leeds
• LLM International Trade Law
• LLM IP Law
• LLM International Insolvency Law

University of Leicester
• LLM International Commercial Law

LSE
• LLM Intellectual Property Law
• LLM Taxation Law

University of Manchester
• LLM Intellectual Property Law
• LLM International Business and Commercial Law
• LLM Tax Law
• LLM International Trade Transactions

Middlesex University
• LLM Employment Law

University of Newcastle
• LLM Environmental Regulation and Sustainable Development

University of Nottingham
• Master of Laws LLM
• LLM Environmental Law
• LLM International Commercial Law
• LLM International Law
• LLM Maritime Law

Nottingham Trent University
• LLM International Trade Law

Queen Mary London
• LLM Environmental Law
• LLM Intellectual Property Law
• LLM Taxation Law

University of Southampton
• LLM Maritime Law

University of Strathclyde
• LLM International Economic Law

University of Sussex
• LLM International Commercial Law
• LLM International Trade Law

Swansea University
• LLM International Maritime Law