1.ขนาดของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ นอกเหนือจากการเรียน นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา ได้โอกาสในการพัฒนาเครือข่ายซึ่งอาจต่อยอดกับงานในอนาคต

2.ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ควรเลือกเรียนในเมืองที่นักเรียนชอบ อยากใช้ชีวิตอยู่  และมีอัตราค่าครองชีพที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี

3.ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยการจัดอันดับ  และการได้รับการอ้างถึง

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ช่วยในการสมัครงานหลังเรียนจบ ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จะสอดคล้องกับการจัดอันดับในด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานในการสอบเข้าเรียน การประเมินงานวิจัย การอ้างถึง เกรด ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ ทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

4.องค์ประกอบอื่น

เช่น บริการจัดหางานหลังจบการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมสอดคล้องกับเราหรือไม่

 

และสุดท้าย หากน้องๆ ยังไม่มั่นใจจะศึกษามหาวิทยาลัยไหนเป็นตัวเลือกดี สามารถปรึกษาพี่ๆ PIPP Education ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ