สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวในการเขียน SOP แล้วไม่รู้ว่าเราควรเขียนอะไรลงไปบ้าง เพื่อให้มหาวิทยาลัยรู้จักเรามากขึ้น และพิจารณารับเราเพื่อศึกษาต่อ มาดูกันค่ะว่าควรมีอะไรบ้าง

อันดับแรก SOP ที่ดี ต้องแบ่งย่อหน้าที่ชัดเจน  และเรียงลำดับการเล่าเรื่อง ดังนี้

การแนะนำตัว 

เล่าเรื่องที่มาที่ไปของความสนใจในการเรียนต่อในสาขานี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้าศึกษา เช่น ทำไมถึงเลือกสาขานี้ ความสนใจ หรือพื้นฐานของครอบครัวเป็นอย่างไร

ประวัติด้านการศึกษา

ในการเขียนสามารถอ้างอิงถึงรายละเอียดแต่ละวิชาในหลักสูตร เช่น หลักสูตรนี้พิเศษหรือเหมะกับตัวตนของเราอย่างไร เขียนเป้าหมายในอนาคตและความสำคัญของการเรียนที่สาขานี้ว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของเราอย่างไร 
ประวัติการทำงานอธิบายคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้สมัคร เช่น จุดเด่น ประสบการณ์การทำงาน กิจกรรม หรือการเป็นอาสาสมัครในด้านที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน

ควรอ้างอิงผลงานเด่นที่เกี่ยวข้อกับสาขาที่สมัครเรียน เช่น เคยได้รับรางวัลการประกวดผลงานอะไรมาก่อน เป็นต้น

สิ่งที่ควรระวัง

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแต่ละย่อหน้า และไวยากรณ์ที่ถูกต้องและมีระดับเหมาะสม เป็นสิ่งที่นักเรียนควรพึงระวัง เนื่องจากจะแสดงถึงความใส่ใจ และความเข้มแข็งทางวิชาการของนักเรียน ควร Proofread ก่อนส่ง

 

สุดท้ายนี้ SOP เป็นการเขียนเล่าเรื่องให้ผู้พิจารณาจากมหาวิทยาลัยเห็นว่านักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยต้องการ และการเรียนมหาวิทยาลัยนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของนักเรียนต่อสาขาวิชาชีพที่นักเรียนจะทำงานในอนาคต