การจัดลำดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020

การจัดลำดับนี้ทำโดย Times Higher Education ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกับ THE World University Rankings

Young Universities คืออะไร

นิยามของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ หรือ  “Young Universities” นั้นหมายถึงมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาน้อยกว่า 50 ปี

โดยในการแบ่งยุคของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกนั้น นับจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะมีมหาวิทยาลัย 3 รุ่นด้วยกัน

1. “Golden Age Universities” ก่อตั้งระหว่างปี 1945-1967

2. “Young Universities” ก่อตั้งระหว่างปี 1970 and the present.

3. “Millennial Universities” ก่อตั้งระหว่างปี 2000-ปัจจุบัน

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่มีอะไรบ้าง

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับ ได้แก่

1. คุณภาพการสอน (Teaching)

2. การวิจัย (Reseaarch)

3. การอ้างถึง (Citation)

4. ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ/ความเป็นสากล (International Outlook)

5. การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Knowledge Transfer)

เหมือนการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของโลกหรือไม่

การจัดลำดับนี้ใช้เกณฑ์เดียวกับ THE World University Rankings โดย Times Higher Education

ทำไม “Young University” จึงน่าสนใจ

มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นไม่เกิน 50 ปี ย่อมไม่สามารถเทียบกับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ได้ในเรื่องของ จำนวนผลงานที่เคยตีพิมพ์ ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อ และภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ

หากเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ก่อตั้งในเวลาไล่เลี่ยกันจะเห็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกันได้เด่นชัดกว่า

หรือหากพิจารณาเฉพาะเรื่อง คุณภาพการสอน การวิจัย ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ และการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม แล้ว ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต และมีกิจกรรมที่จะผลักดันให้นักศึกษาปัจจุบันให้มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพในอนาคต นั่นเป็นจุดที่ทำให้ “Young University” น่าสนใจเพราะว่านักศึกษาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบรับกับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น การเข้าไปเรียนนอกจากจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และยังช่วยเครือข่ายสำหรับการทำงานในอนาคต อีกด้วย

 

สามารถดูเพิ่มเติม การจัดลำดับมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2020 ได้ที่ลิงค์นี้

THE Young University Rankings 2020