มหาวิทยาลัยกลุ่ม G5 ของอังกฤษ

คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 5 มหาวิทยาลัย รายชื่อต่อไปนี้

  1. University of Oxford
  2. University of Cambridge
  3. Imperial College London
  4. The London School of Economics and Political Science
  5. University College of London