มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม Ivy League

คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ งานวิจัย และศิษย์เก่าที่เข้มแข็งในองค์กรชั้นนำของโลก จำนวน 8 แห่ง คือ

Brown University

Harvard University

Cornell University

Princeton University

Dartmouth University

Yale University

Columbia Universities

The University of Pennsylvania