ในช่วงเวลากักตัวในสถานการณ์โควิด-19 นี้ หลายหน่วยงานพยายามให้บริการในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

สำหรับ EP 1 นี้ เราจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษกันค่ะ

1. Natural History Museum

การเข้าใช้ https://www.nhm.ac.uk/visit/virtual-museum.html

 

นอกเหนือจาก Virtual Tour แล้ว พิพิธภัณฑ์ยังได้มีการนำเสนอความรู้ต่างๆ ผ่านทางไฟล์วีดิโอ และไฟล์เสียงได้อย่างน่าสนใจ 

2. British Museum

การเข้าใช้ https://www.britishmuseum.org/

พิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลกแห่งนี้ มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ได้มากถึง 11 วิธีด้วยกัน 

สำหรับ Virtual Tour นั้นได้จัดทำขึ้นครอบคลุมอาคารทั้ง 8 ชั้นของพิพิธภัณฑ์

ใน EP 3 เราจะไปชมพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส