ข้อสอบ Duolingo English Test คืออะไร?

ที่ผ่านมาใครที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ผลสอบวัระดับภาษาอังกฤษ Toefl / Ielts 

ในปี 2020 นี้ ยังมีอีกข้อสอบหนึ่ง ซึ่งสามารถสอบออนไลน์ได้ 100% ชื่อว่าข้อสอบ Duolingo English Test ซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบใหม่ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องจอง ค่าใช้จ่ายเพียง $49 (ประมาณ 1,500 บาท) ได้ผลสอบภายใน 48 ชั่วโมง

ข้อสอบ Duolingo English Test ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ในขณะนี้สหรัฐอเมริกา แคนาดา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ กว่า 800 แห่ง เริ่มใช้การทดสอบภาษาอังกฤษของ Duolingo เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร เช่น Duke University, UCLA, Columbia University, NYU, Yale University 

 

ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับผลคะแนนได้ จากลิงค์ https://englishtest.duolingo.com/institutions

 ลักษณะเด่นของข้อสอบ

 • สามารถทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ บนคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุคส่วนตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องการเดินทางไปศูนย์ทดสอบ
 • วัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ พร้อมสัมภาษณ์ผ่าน VDO Conference
 • ค่าใช้จ่ายเพียง $49 (ประมาณ 1,500 บาท)
 • ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
 • ใช้ระยะเวลาสอบเพียง 45 – 60 นาที
 • รับผลสอบภายใน 48 ชั่วโมง
 • สามารถส่งผลสอบไปยังสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การแปลผลคะแนน

Duolingo English Test ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาในการใช้งานจริง โดยจะวัดทักษะทางด้านการอ่าน เขียน พูด และฟัง ความสามารถของผู้ทำการทดสอบจะถูกรายงานในรูปแบบองค์รวม ระดับคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 160

 • คะแนน 10 – 55 คำอธิบาย

  • สามารถเข้าใจคำและวลีระดับพื้นฐานในภาษาอังกฤษ
  • สามารถจัดการกับข้อมูลง่ายๆ ทั่วไป และแสดงออกมาในบริบทที่คุ้นเคยได้
 • คะแนน 60 – 85 คำอธิบาย

  • สามารถเข้าใจประเด็นหลักของการพูดหรือการเขียนเชิงรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกิจวัตร เช่น ที่ทำงาน และโรงเรียน
  • สามารถบรรยายประสบการณ์ ความทะเยอทะยาน ความคิดเห็น และวางแผน แม้ว่าจะเป็นไปด้วยความงุ่มง่ามและความลังเล
 • คะแนน 90 – 115 คำอธิบาย

  • สามารถบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่ แม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่ไม่คุ้นเคย
  • สามารถเข้าใจประเด็นหลักของการเขียนเชิงรูปธรรมและนามธรรมได้
  • สามารถโต้ตอบกับผู้พูดภาษาที่มีความชำนาญได้อย่างง่ายๆพอควร
 • คะแนน 120 – 160 คำอธิบาย

  • สามารถเข้าใจความหลากหลายของภาษาเขียนและภาษาสนทนารวมถึงภาษาเฉพาะทางที่ใข้ในสถาณการณ์ต่างๆ
  • สามารถเข้าใจความหมายโดยนัยหรืออุปมาอุปไมยที่ซ่อนอยู่ ในทางปฏิบัติ และในทางภาษาสำนวนโวหาร
  • สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์ทางสังคม วิชาการ และวิชาชีพส่วนใหญ่

เปรียบเทียบผลคะแนน Duolingo-TOEFL-IELTS

คลิก https://englishtest.duolingo.com/scores

บทความนี้อ้างอิงจาก

1. QS Official Website

https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/cant-take-toefl-duolingo-might-offer-alternative

2. Duolingo English Test Website

https://englishtest.duolingo.com/