Checklist! รู้ไว้ใช่ว่า ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ใครที่กำลังสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่มีข้อสงสัยว่า จะต้องเตรียมตัว หรือเอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อ วันนี้ทาง PIPP Education จะมาช่วยไขข้อข้องใจเหล่านั้นให้ค่ะ

1. ค้นหามหาวิทยาลัย และ หลักสูตรที่สนใจ

ควรค้นหาตัวเองว่าชอบและสนใจที่จะเรียนต่อทางด้านหรือสาขาวิชาไหน เพื่อง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เช่น ข่าวสารการรับสมัครต่างๆ รวมถึงเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกันไป

2. ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

ในข้อนี้ คะแนนสอบอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ จะสมัครนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคะแนน IELTS, TOEFL, GMAT, etc. โดยพี่ขอแนะนำว่าควรเข้าเว็บไซต์ของหลักสูตรที่น้องสนใจ เพื่อจะได้ทราบเกณฑ์คะแนนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง หรือสามารถสอบถามที่ PIPP Education ได้เลยนะคะ

3. Transcript

แน่นอนค่ะว่าแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัย จะให้น้อง ๆ ยื่นเอกสารทางการศึกษา หรือ ใบ transcript เพื่อดูผลการเรียน GPAX รวมถึง GPA รายวิชาของน้อง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือเหมาะสมต่อหลักสูตรหรือไม่ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมให้พร้อมนะคะ

4. Letters of Recommendation

ในข้อนี้ จะต้องขอความกรุณาให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์หลักสูตรช่วยเขียนจดหมายแนะนำคุณสมบัติและความประพฤติของตัวน้อง ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โดยส่วนใหญ่แล้วทางมหาวิทยาลัยจะให้ยื่นอย่างน้อย 2 ฉบับ ข้อนี้สำคัญนะคะ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่รู้จักเรามาก่อน ดังนั้นจดหมายนี้จะเปรียบเสมือนหน้าตาของผู้สมัครตามมุมมองของผู้ใกล้ชิดที่เราเคยศึกษาด้วยมาก่อน ว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่ทางมหาวิทยาลัยเฟ้นหาหรือไม่ค่ะ

5. Statement of Purpose (SOP)

Statement of Purpose หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ SOP คือ เรียงความที่มีจุดประสงค์ในการแนะนำตัว เพื่อแสดงความตั้งใจ อธิบายเหตุผลต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ให้ทางมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา รู้จักเรามากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อนะคะ เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้สมัครจะมีค่อนข้างเยอะ ทำให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้ SOP ในการประกอบการพิจารณาเพื่อจะคัดผู้สมัครที่เหมาะสมกับทางหลักสูตรจริง ๆ เท่านั้น ดังนั้นควรเขียนให้มีความโดดเด่น และแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่สมัครไปนะคะ