Common writing techniques

เทคนิคการเขียนง่ายๆ

มีเทคนิคการเขียนหลายเทคนิคที่จะช่วยให้งานเขียนของเราน่าดึงดูดหรือน่าตื่นเต้นขึ้นและชวนให้ผู้อ่าน อ่านผลงานของเราจนจบ เทคนิคที่ PIPP Education นำมาฝากทุกคนนั้น เป็นเทคนิคการเขียนและการเล่าเรื่องที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กับผลงานตัวเองในครั้งหน้าที่เขียนได้ หรือใครอยากลองเทคนิคการเขียนใหม่ๆ ก็สามารถลองนำไปปรับใช้ได้ค่ะ

สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ

สัมผัสอักษร หมายถึง การใช้พยัญชนะที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน เช่น จำใจจำจากเจ้า สัมผัสสระ หมายถึง สัมผัสที่มีเสียงสระหรือเสียงสระกับตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ

การบรรยายเกินจริง

การบรรยายเกินจริง คือ การใช้คำเกินจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือทำให้ผู้อ่านคิดภาพตามที่เราอยากจะสื่อ เช่น ฉันบอกเธอให้ทำความสะอาดเป็นล้านครั้งแล้วนะ! เป็นต้น ถึงแม้ว่าการบอกให้ใครคนหนึ่งทำความสะอาดเป็นล้านครั้งนั้นไม่มีทางเป็นจริงได้ แต่ผู้เขียนใช้การบรรยายเกินจริงเพื่ออธิบายว่าเขาได้บอกคนคนนั้นให้ทำความสะอาดหลายครั้งแล้ว

คําเปรียบเทียบ

คําเปรียบเทียบ คือ การใช้คำพูดเพื่ออธิบายสิ่งของหรือการกระทำในทางที่ไม่เป็นจริงสักเท่าไหร่ เพื่อช่วยอธิบายสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อหรือใช้ในการเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่าง เช่น คำเปรียบเทียบที่โด่งดัง เขียนโดยเชกสเปียร์ “โลกนี้คือเวที” ตามประโยคตัวอย่าง โลกนี้ไม่ใช่เวทีจริงๆ แต่ผู้เขียนต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าโลกกับเวทีนั้น เป็นสิ่งที่เหมือนกัน

คำอุปมา

คำอุปมา คือ การใช้คำพูดเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อแสดงความเหมือนกันของสองสิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งต่างจากคำเปรียบเทียบที่คำอุปมานั้นจะใช้คำว่า เหมือน ดั่ง เช่น ราวกับ เข้ามาช่วยในการเปรียบเทียบ เช่น แก้มเธอแดงราวกับดอกกุหลาบ หรือ เขาซนเหมือนลิง

การสมมุติตัวตน

การสมมุติตัวตน คือ คำเปรียบเทียบประเภทหนึ่งและเป็นเทคนิคการเขียนที่ใช้กันทั่วไป เป็นการสร้างตัวตนให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ธรรมชาติ อารมย์ เป็นต้น มีเหตุผลหลากหลายมากในการที่จะใช้การสมมุติตัวตนในงานเขียน สามารถใช้การสมมุติตัวตนเพื่ออธิบายบางสิ่งให้เกิดความเข้าใจให้ง่ายขึ้นได้ เช่น ไฟกลืนป่าทั้งผืน หรือ เวลาและวารีไม่เคยรอใคร เป็นต้น

การเกริ่นนำ

นักเขียนชื่อดังหลายท่านใช้การเกริ่นนำในงานเขียนของพวกเขา การเกริ่นนำ คือ เทคนิคการเขียนที่ผู้เขียนให้คำใบ้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น การเกริ่นนำจะปรากฏบ่อยๆ ในช่วงเริ่มต้นของเรื่อง หรือ ช่วงเริ่มต้นของบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความคาดหวังหรือความสงสัยในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องราว มีหลายวิธีในการเขียนการเกริ่นนำ เช่น คนร้ายถลึงตาและถุยน้ำลายลงบนพื้น หลังจากนั้นคุณก็น่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขา

…………………………………………………………………..

There are several different writing techniques to make your writing more engaging, exciting and to keep your audiences reading until the end of your pieces. The list below includes just a few literary and narrative techniques you can try the next time you’re writing, and you want to try something new.

Alliteration and Assonance

Alliteration, which refers to using the same sound, usually a consonant, at the beginnings of words near each other in a sentence. Some classic examples are “She sells seashells by the sea-shore” and “Peter Piper picked a peck of pickled peppers”. Assonance is the use of vowel sounds within words near each other in a sentence, such as the long ‘e’ and ‘I’ sounds in works by Edgar Allen Poe: “Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary” or “Hear the mellow wedding bells”

Hyperbole

Hyperbole involves using exaggeration to make a point or get an idea across to your reader. For example, have you ever heard someone say they had to ‘wait forever’ for something to happen? That is a common example of the use of hyperbole. Another example would be “I’ve told you to clean your room a million times!”, although its actually impossible for anyone to clean your room a million times, the writer thus uses exaggeration to explain/say that he has instructed an individual to clean his room multiple times.

Metaphors

A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that isn’t literally true but helps explain an idea or make a comparison. In simple words, writers use metaphors to describe or refer to something by mentioning something else. For example, Shakespeare wrote the famous metaphor ‘All the world’s a stage’. The world isn’t literally a stage; he’s comparing the world to a stage on which men and women are actors, making the line a metaphor.

Similes

A simile is a figure of speech that makes a comparison, showing similarities between two different things. Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the help of the words “like” or “as.” Therefore, it is a direct comparison. Some common examples of similes are “Our soldiers are as brave as lions.” And “Her cheeks are red like a rose.” Or “He is as funny as a monkey”

Personification

Personification is a type of metaphor and a common literary tool. It is when you assign the qualities of a person to something that isn’t human or that isn’t even alive, like nature or emotions. There are many reasons for using personification and It can be used as a method of describing something so that others can more easily understand it. Some examples of personification in literature are, “The wind whispered through the grass” and “Time and tide wait for none” or “The fire swallowed the entire forest”.

Foreshadowing

Many great authors have used foreshadowing, a literary device or technique in which a writer gives an advance hint of what is to come later in the story. Foreshadowing often appears at the beginning of a story, or a chapter, and helps the reader develop expectations about the coming events in a story. There are various ways to create foreshadowing.  For example, in a western movie, the good guy enters a bar, has a drink, and leaves. The bad guy scowls and spits on the floor and you know there is more to come between them.

 

Sources: https://www.wordy.com/writers-workshop/english-writing-techniques/