ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Ferris State ตั้งอยู่ใน รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางของรัฐ หลักสูตรศึกษา 4 ปี ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอนและมีสาขาวิชาให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับอนุปริญญาไปจนถึงระดับปริญญาเอก อาทิเช่น ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, การศึกษาและบริการมนุษย์, เทคโนโลยีวิศวกรรม, วิชาชีพด้านสุขภาพ เป็นต้น

การลงทะเบียนเรียน                                                                                         ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัย ต่อปี

ระดับปริญญาตรี 13,000                                                                                ค่าธรรมเนียม $19,000

ระดับปริญญาโท 500                                                                                      ค่าห้องและคณะกรรมการบริหาร $10,000

นักศึกษาต่างชาติ 300

คุณสมบัติ

คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย – 5.5

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เฉลี่ยมากถึง 12,630 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยวัดตามความสามารถและคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิชาเอกที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจ

การบริหารจัดการธุรกิจ, ความปลอดภัยของข้อมูลและข่าวกรอง, เทคโนโลยีวิศวกรรม HVAC, เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเทคโนโลยีวิศวกรรมพลาสติก, สถาปัตยกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การออกแบบกราฟิก, ภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลและการออกแบบเกม, การจัดการข้อมูลสุขภาพ, เภสัชศาสตร์ เป็นต้น