Quacquarelli Symonds (QS) หรือองค์กรจากประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่รู้จักกันในการให้ข้อมูลในด้านการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกกว่า 1,000 มหาวิทยาลัย ผ่านระบบที่มีชื่อว่า QS World University Rankings ที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ของโลก

 

ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้ วัดจากเกณฑ์อะไรกันนะ? มาดูกันค่ะ

  1. Academic reputation (ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย)
  2. Employer reputation (ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย)
  3. Student-to-faculty ratio (สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา)
  4. Citations per faculty (สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์)
  5. International faculty ratio and international student ratio (สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ)

ในการจัดจัดลำดับนี้ ได้แบ่งเป็นระดับการศึกษา Undergraduate / Postgraduate สาขาวิชา และประเทศ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดอันดับ QS Ranking ได้ที่ https://www.topuniversities.com/