Language Centre, University of Liverpool หรือ University of Liverpool English Language Centre เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือต้องการใช้เวลาระยะสั้นในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันถูกออกแบบเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามสิ่งรอบตัว เช่น การศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวชีวิตในบ้าน และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสในการศึกษาที่ Russell Group University อันทรงเกียรติซึ่งติดอันดับหนึ่งใน 200 สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก

สถาบันมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุน รวมถึงทีมผู้สอนของเรามุ่งมั่นที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงศักยภาพทางด้านภาษาของผู้เรียนเองอย่างเต็มที่

ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่า การเรียนที่ University of Liverpool English Language Centre จะมีความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล รายล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศที่เปรียบเสมือนการเรียนในมหาวิทยาลัยจริง ๆ