ทำไมเราควรไปฝึกงานต่างประเทศ?

การไปฝึกงานต่างประเทศได้อะไร? ไม่ใช่แค่ประสบการณ์และความทรงจำดี ๆ เท่านั้นนะคะ มีทักษะอื่น ๆ อีกที่เราจะได้รับ แต่สิ่งเหล่านั้นคืออะไรบ้างนะ วันนี้เราจะพาไปดูทักษะสำคัญที่ที่น้อง ๆ จะได้รับเมื่อไปฝึกงานต่างประเทศกันค่ะ

  1. ความมั่นใจ

เมื่อเราต้องไปอยู่ต่างแดน กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่บ้าน ต้องตัดสินใจอะไรด้วยตนเอง ทำให้เราต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และความมั่นใจของเราก็เพิ่มมากขึ้น

  1. ทักษะการปรับตัว

การอาศัยอยู่ต่างประเทศว่าเป็นเรื่องท้าทายแล้ว แต่การฝึกงานต่างประเทศนั้นท้าทายยิ่งกว่า เราต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการทำงาน ทำให้เราต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

  1. ตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

การเป็นเด็กฝึกงานในต่างประเทศ ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กระดับสากล การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้ถึงมุมมองของเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย และยังทำให้ทักษะการสื่อสารของเราเพิ่มพูนอีกด้วย

  1. ทักษะภาษา

แน่นอนว่าภาษาของเราจะต้องดีขึ้น การไปอยู่ประเทศที่พูดภาษาต่างประเทศ ทำให้เราต้องสื่อสารด้วยภาษานั้น ๆ ไปโดยปริยาย การได้พูด ได้ฟัง และฝึกทักษะภาษาในสภาพแวดล้อมนั้นจริง ๆ ทำให้เราเก่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

  1. ประสบการณ์การทำงาน

การฝึกงานเหมือนเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับการทำงานจริงในอนาคต ทำให้เราได้มีประสบการณ์การทำงานจริง ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากต่อการหางานของเราเมื่อเรียนจบ ยิ่งถ้าเป็นการฝึกงานในต่างประเทศแล้วยิ่งได้เปรียบ