บริการออนไลน์ที่ PIPP Education มีให้บริการ

อยู่ที่ไหน ก็ติดต่อเราได้ กับบริการออนไลน์ต่อไปนี้

1. Online Counselling

ปรึกษาได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อและฝึกงานต่างประเทศ ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ Facebook, LineOA

2. Online Training กับอาจารย์ไทย   [Click]

เรียนออนไลน์แบบกลุ่ม หรือแบบตัวต่อตัว ในหลักสูตรต่อไปนี้ ELTiS, IELTS, TOEIC, SPSS, LISREL

3.  Online English Courses กับอาจารย์ต่างชาติและเพื่อนร่วมชั้นต่างชาติ [Click]

เรียนออนไลน์แบบกลุ่ม หรือแบบตัวต่อตัว ของโรงเรียนสอนภาษาใน UK, USA, Canada, Australia และ New Zealand ในหลักสูตรต่อไปนี้ General English, Business English, Academic English และ IELTS