งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้ เหมาะกับทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

หัวข้อ Tuition Fees, Funding, Scholarships วางแผนงบประมาณสำหรับเรียนต่อ ป.โท UK

กำหนดการวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 64 

16.30-17.10 น.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวนงบประมาณ Tuition Fees, Funding ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ เรียนต่อโทอังกฤษใช้เงินเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าครองชีพในเมืองต่างๆ ของ UK

17.10-17.20 น.  ภาพรวมทุนการศึกษา+เงื่อนไข, รายได้จากงานพิเศษ

17.20-17.30 น.  ตัวอย่างการคำนวนงบประมาณเพื่อการเตรียมตัวเรียนต่อ

17.30 น.            Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Fees, Funding, Scholarships