งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้ เหมาะกับทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

หัวข้อ อธิบายค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา และการเตรียมงบประมาณ สำหรับเรียนต่อ ป.โท UK

(Tuition Fees, Funding, Scholarships วางแผนงบประมาณสำหรับเรียนต่อ ป.โท UK)

กำหนดการวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 67 

12.00-13.00 น.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

  • ค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา การคำนวนงบประมาณ Tuition Fees, Funding ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ เรียนต่อโทอังกฤษใช้เงินเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  • ค่าครองชีพในเมืองต่างๆ ของ UK 
  • เน้นภาพรวมทุนการศึกษา+เงื่อนไข, รายได้จากงานพิเศษ
  • ตัวอย่างการคำนวนงบประมาณเพื่อการเตรียมตัวเรียนต่อ

13.00 น.            Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Fees, Funding, Scholarships