ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Computer Science หรือ Data Analytics

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

20.00-21.00 น. แนะนำ Ranking ด้าน Computer Science และ Data Analytics โปรแกรมการเรียนแบบมีฝึกงานและไม่มีฝึกงาน กำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัวแบบละเอียด Top U in UK, Entry requirements, การเตรียมเอกสาร SOP, IELTS ของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา งบประมาณ งานพิเศษ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ

 1. Durham University
 2. Newcastle University
 3. Queen Mary University of London
 4. University College London (UCL)
 5. University of Bath
 6. University of Bristol
 7. University of Exeter
 8. University of Kent
 9. University of Leeds
 10. University of Liverpool
 11. University of Nottingham
 12. University of Reading
 13. University of Sheffield
 14. The University of Edinburgh
 15. The University of Manchester
 16. The University of Warwick

21.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Data Analytics/ Business Analytics