ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Marketing / Digital Marketing / Marketing Analytics / Consumer Analytics / Marketing and Management

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.00 น. เจาะลึกหลักสูตร ป.โท สาย Marketing Entry requirements, IELTS ในภาพรวม

อธิบาย Core Modules และ Career Pathways ของหลักสูตรสาย Marketing

  • MSc Marketing
  • MSc International Marketing
  • MSc Marketing Management
  • MSc Strategic Marketing
  • MSc Digital Marketing
  • MSc Marketing Analytics
  • MSc Business with Marketing
  • MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy

14.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Marketing Analytics