งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Business Analytics และ Data Analytics
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK
13.05-13.10 น. แนะนำ Ranking Business Analytics, Data Analytics
13.10-14.05 น.แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Business Analytics, Data Analytics และ Entry requirements, IELTS โอกาสในการฝึกงานและทำงานหลังเรียนจบของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม
1.UCL
2.The University of Manchester
3.The University of Warwick
4.The University of Edinburgh
5.University of Bath
6.Durham University
7.University of Leeds
8.University of Kent
9.University of Exeter
10.University of Southampton
11.University of Nottingham
12.University of Surrey
13.Queen Mary University of London
14.University of Bristol
15.University of Sheffield
16.Coventry University
14.05-14.15 แนวทางการเขียน SOP และเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครเรียนต่อ
14.15 น. Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Business Analytics and Data Analytics