งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท สาย Business รอบ UK, USA, Australia และ New Zealand

กำหนดการ

19.00-20.00 น.  แนะนำหลักสูตร, Career Pathway, Entry Requirements สาขา Business ใน UK, USA, Australia และ New Zealand

  • International Business
  • Entrepreneurship
  • Business Analytics
  • Management
  • Accounting and Finance

20.00-20.20 น.  SOP

20.20-20.30 น. Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ เจาะลึกหลักสูตรและอาชีพสาย Business