งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้ เหมาะกับทุกคนที่เตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อเรียนต่อ ป.โท UK

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writing

กำหนดการ

19.00-19.20 น.  เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writing

19.20-19.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ IELTS Writing