งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้ เหมาะกับทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

หัวข้อ Tuition Fees, Funding, Scholarships

กำหนดการ

19.00-20.20 น.  Tuition Fees, Funding, Scholarships ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ ค่าครองชีพในเมืองต่างๆ ของ UK และสรุปทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน UK รอบ Sep 2021 และเงื่อนไข

20.20-20.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Fees, Funding, Scholarships