งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้ เหมาะกับทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

มี 2 หัวข้อ น้องๆ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ

หัวข้อที่ 1 Tuition Fees, Funding, Scholarships

กำหนดการ

13.00-13.50 น.  Tuition Fees, Funding, Scholarships ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ ของ UK

13.50-14.00 น.  Q&A

หัวข้อที่ 2 เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writing

กำหนดการ

14.30-16.00 น.  เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Writing 

16.00-16.30 น.  Q&A

หัวข้อที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Fees, Funding, Scholarships / IELTS Writing