งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Engineering Management / Engineering Business Management

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

19.00-19.45 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.45-20.10 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Engineering Management / Engineering Business Management ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

  • University College London
  • The University of Manchester
  • The University of Warrick
  • King’s College London
  • University of Birmingham
  • University of Leeds

20.10-20.30 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

20.30 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Engineering Management