งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Engineering, Data Science and IT

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.15 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

  • University College London
  • The University of Manchester
  • The University of Warrick
  • King’s College London
  • University of Birmingham
  • University of Leeds
  • University of Surrey
  • University of Bristol
  • Queen Mary University of London

14.15 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Engineering Management