งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK Digital Marketing และ Data Analytics

กำหนดการ

20.30-20.40 น.  อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การเปิดเทอม September 2021 และการเรียน Presessional English

20.40-21.00 น. แนะนำมหาวิทยาลัยด้าน Digital Marketing และ Data Analytics ที่มีหลักสูตรฝึกงาน(Placement)

                         แนะนำการเลือกสาขา มหาวิทยาลัย และการดู Ranking

                         Career Pathways, EntryRequirements, คะแนน IELTS และทุนการศึกษา

21.00-21.25 น.  เทียบ Core Modules และหน่วยกิตการเรียนของมหาวิทยาลัย

Digital Marketing

 • University of Nottingham
 • Loughborough University
 • University of Kent
 • Oxford Bookes University
 • Coventry University
 • Manchester Metropolitan University
 • Nottingham Trent University
 • University of the West of England (UWE)

Data Analytics

 • Queen Mary University of London
 • The University of Warrick
 • The University of Sheffield
 • University of Leeds

20.25-21.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Digital Marketing and Data Analytics