งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK Business Analytics และ Data Analytics

กำหนดการ

6 มีนาคม 2564

19.00-19.20 น.  อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การเปิดเทอม September 2021 และการเรียน Presessional English

                         แนะนำมหาวิทยาลัยด้าน Business Analytics และ Data Analytics ที่มีหลักสูตรฝึกงาน(Placement)

                         แนะนำการเลือกสาขา มหาวิทยาลัย และการดู Ranking

                         Career Pathways, EntryRequirements, คะแนน IELTS และทุนการศึกษา

19.20-20.30 น.  เทียบ Core Modules และหน่วยกิตการเรียนของมหาวิทยาลัย และตัวอย่าง SOP

Business Analytics

  • The University of Manchester
  • University of Warrick
  • The University of Edinburgh
  • University of Nottingham
  • University of Kent
  • University of Leeds

Data Analytics

  • Queen Mary University of London
  • The University of Warrick
  • The University of Sheffield
  • University of Leeds

20.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Business Analytics and Data Analytics