ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ คนที่จบ ป.ตรีสาขาอื่นๆ และสนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Computer Science / Data Science

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.05 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร Computer Science / Data Science / Data Analytics ที่รับคนจบ ป.ตรีข้ามสาย ให้ข้อมูล Entry requirements, IELTS ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

-Imperial College London
-University of Bristol
-Queen Mary University of London
-Newcastle University
-University of Bath
-University of Birmingham
-University of Kent
-Northumbria University Newcastle

    14.05-14.15 น. ทุนการศึกษา, SOP, โอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

    14.15 น.  Q&A

    ปีที่สนใจเดินทาง

    สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Computer Sceince / Data Analytics