งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่กำลังเขียน SoP เพื่อเรียนต่อ ป.โท UK

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

19.00-19.50 น.  แนะนำการเขียน SOP (Statement of Purpose) เขียนยังไงให้ได้รับเลือก

Educational experience, extracurricular activities, career aspirations ควรเขียนอย่างไรให้น่าสนใจ

19.50-20.00 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ การเขียน SOP (Statement of Purpose)