งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่กำลังเขียน CV & SoP เพื่อเรียนต่อ ป.โท UK

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

14.30-15.30 น.  แนะนำการเขียน CV และ SOP (Statement of Purpose) เขียนยังไงให้ได้รับเลือกเรียนต่อ Top U

Educational experience, extracurricular activities, career aspirations ควรเขียนอย่างไรให้น่าสนใจ

15.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ การเขียน SOP (Statement of Purpose)