งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK 

กำหนดการ

19.00-19.15 น.  อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การเปิดเทอม September 2021 และการเรียน Presessional English

19.15-19.25 น.  การเลือกสาขา มหาวิทยาลัย และการดู Ranking

19.25-19.35 น.  Career Pathways, EntryRequirements

19.35-20.00 น.  Core Modules และหน่วยกิตการเรียน

  • Queen Mary University of London
  • The University of Edinburgh
  • University of Birmingham
  • University of Westminster
  • University of Exeter

20.00-20.20 น.  แนะนำการเขียน SOP (Statement of Purpose) 

20.20-20.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ เรียนต่อ ป.โท UK สาขา FinTech