ที่งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียน Summer School ที่ King’s College London

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

20.00-20.30 น. แนะนำ King’s College London Undergraduate Online Summer Programmes 2021

Modules:

Session 1 (28th June – 16th July)

 • Ancient Languages: Ancient Greek Beginners
 • Ancient Languages: Latin Beginners
 • Drug Discovery
 • Global Health & Social Justice
 • Human Anatomy & Physiology
 • International Human Rights
 • Psychology: The Mind & Body
 • War & Diplomacy

Session 2 (19th July – 6th August)

 • Ancient Languages: Ancient Greek Intermediate
 • Ancient Languages: Latin Intermediate
 • Business & Management
 • Global Leadership
 • Healthcare & Technology
 • International Commercial Law
 • International Relations
 • Media, Gender & Culture
 • Terrorism & National Security

20.30-20.50 น. Entry Requirements, Tuition Fee and Scholarships

20.50-21.00 น.  Q&A

 

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ KCL Summer School