คณะหรือสาขาวิชาที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานในต่างประเทศได้นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมและนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม คณะต่าง ๆ มากมายสามารถเสนอโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศได้ คณะทั่วไปบางคณะที่มักเข้าร่วมการฝึกงานระหว่างประเทศ ได้แก่

 

  • Business and Management นักศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มักจะมีโอกาสฝึกงานกับบริษัทหรือองค์กรข้ามชาติในประเทศต่างๆ

 

  • Engineering and Technology นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงคนที่เรียนวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา หรือคอมพิวเตอร์ อาจมีโอกาสฝึกงานกับบริษัทวิศวกรรมระดับโลกหรือบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินงานในระดับสากลกล

 

  • Communication and Media Studies คณะที่เน้นด้านวารสารศาสตร์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธ์ มักจะมีโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานกับองค์กรสื่อหรือหน่วยงานด้านการสื่อสารในประเทศต่างๆ

 

  • Hospitality สำหรับใครที่มีใจรักในด้านการบริการต่างๆ ในสาขาต่างๆเช่น กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร กลุ่มวิชาการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการ กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็นต้น มีโอกาสในการฝึกงานที่ต่างประเทศได้เยอะมากและแต่ละประเทศก็มีงานด้านนี้รองรับเยอะมากๆ

 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายคณะ เช่น การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ และอื่นๆ อาจมีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ ใครสนใจลองมาเช็คกับพี่ๆ Pipp Education เพื่อวางแผนการฝึกงานในต่างประเทศของเรานั่นเอง