ติว IELTS ออนไลน์ 10 ชั่วโมง นี้เหมาะกับ ทุกคนที่เตรียมตัวสอบ IELTS และต้องการฝึกฝน ได้รับ feedback ทันที เพื่อให้ได้ระดับคะแนนที่ต้องการ

วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00-21.00 น. (เรียน 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง)

 

Sample 5-Day Programme at B2/C1 level

Component contact hours: 10 hours

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Session 1 16:00-

17:00

 

Focus on Speaking

 

Focus on

Speaking part 2 and 3

Focus on

Writing part 2

Focus on

Writing part 2

Focus on

Speaking part 2

Session 2

17:20 –

18:20

Focus on

Writing Part 1

Focus on

Reading skills

Focus on

Listening skills

Focus on

Reading skills

Week review
Homework may be used to set up some of the sessions above
Each session will include task time where students work together or alone to complete a related task

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้

ปีที่สนใจเดินทาง