ฟรีสัมมนาออนไลน์

เตรียมตัวเรียนต่อ ป.โท UK

งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

กำหนดการ

19.00-19.20 น.  อัพเดทสถานการณ์ Covid-19 และการเรียนต่อ

19.20-19.35 น.  เช็คลิสต์เอกสารและไทม์ไลน์การเตรียมตัว

  • เช็คลิสต์เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนต่อ ป.โท UK และ Timeline ในการยื่นเอกสาร
  • แนะนำไทม์ไลน์การเตรียมตัวและการสอบ IELTS

19.35-20.15 น. แนะนำการเขียน SOP (Statement of Purpose) สาย Business และ Management พร้อมตัวอย่าง

  • King’s College London
  • University of Exeter
  • Durham University Business School
  • Leeds Business School
  • Queen Mary University of London 

20.15-20.30 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์