ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Logistics and Supply Chain Management

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

20.00-21.00 น. แนะนำ Ranking ด้าน Logistics and Supply Chain Management โปรแกรมการเรียนแบบมีฝึกงานและไม่มีฝึกงาน กำหนดการรับสมัครและการเตรียมตัวแบบละเอียด Top U in UK, Entry requirements, การเตรียมเอกสาร SOP, IELTS ของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา งบประมาณ งานพิเศษ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ

 1. The University of Manchester
 2. Cranfield University
 3. Durham University
 4. Bayes Business School
 5. University of Southampton
 6. University of Sheffield
 7. University of Bristol
 8. University of Kent
 9. University of Leeds
 10. University of Exeter
 11. University of Liverpool
 12. University of Lancaster
 13. University of Portsmouth
 14. The University of Warwick
 15. University of Westminster

21.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Logistics and Supply Chain Management