ฟรี Onsite Workshop นี้เหมาะกับ ทุกคนที่ต้องการเขียน SOP เพื่อสมัครเรียนต่อ ป.โท UK

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 สถานที่ ออฟฟิศ PIPP Education ชั้น 24 จามจุรีสแควร์

13.00-13.30 น. แนะนำ Ranking มหาวิทยาลัย Top U ของ UK, เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนต่อ, ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Statement of Purpose: SOP และ Personel Statement: PS และการเตรียมเอกสาร SOP เพื่อสมัครเรียนต่อ

13.30-14.30 น. องค์ประกอบของ SOP สิ่งที่ควรเน้นและข้อควรระวังในการเขียน พร้อมลงมือเขียนจริง

14.30-15.30 น. ให้คำปรึกษาการเขียนรายบุคคล ฟรีตรวจเช็คเนื้อหาและไวยากรณ์

ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น รับจำนวนจำกัด

*เวิร์คชอปนี้เหมาะกับคนที่กำลังจะยื่นสมัครเรียนต่อ ป.โท UK ปี 2023/2024

**สิ่งที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมเวิร์คชอป 1) ทรานสคริปต์ 2) CV หรือ Resume

 

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไซต์ SOP Worksop