ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจฝึกงานต่างประเทศทั้งขณะเป็นนิสิต นักศึกษา และฝึกงานหลังเรียนจบ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

13.00-14.00 น. แนะนำ โครงการฝึกงานต่างประเทศทั้งในขณะเรียนและหลังเรียนจบ

  • ประเทศและงานที่สามารถฝึกงานได้
  • Paid/Unpaid Internship ต่างกันอย่างไร
  • ระยะเวลาฝึกงาน ค่าตอบแทนและค่าครองชีพ
  • คุณสมบัติของผู้สนใจสมัคร และขั้นตอนการสมัคร
  • ค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ

14.00 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Internship Abraod