งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Finance, Finance Analytics, FinTech

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

12.00-13.00 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร และ Entry requirements, IELTS ของทุกมหาวิทยาลัยในภาพรวม

-University College London (UCL)
-Imperial College London
-The University of Warwick
-The University of Manchester
-King’s College London
-Queen Mary University of London
-Newcastle University
-University of Leeds
-University of Birmingham
-Durham University
-University of Bath
-University of Exeter
-The University of Nottingham
-The University of Edinburgh
-University of Southampton
-University of Kent

SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

13.00 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Finance, Analytics and FinTech