งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

14.30-14.45 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

14.45-15.15 น. แนะนำ Top U UK, Entry requirements, กำหนดการรับสมัคร, IELTS ของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา

  • UCL
  • King’s College London
  • The University of Manchester
  • University of Warwick
  • University of Leeds
  • Queen Mary University of London
  • University of Sheffield
  • University of Edinburgh
  • University of Bath
  • University of Bristol

15.15-15.30 น. โอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

15.30 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Top U in UK