ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK สาย Management

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2566

12.00-13.00 น. แนะนำ Ranking ด้าน Management

(1) หลักสูตรด้าน Management เรียนเกี่ยวกับอะไร เหมาะกับคนจบสายไหนบ้าง

(2) สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Management

-Entrepreneurship

-Marketing

-Strategic Management

-MBA

(3) แนะนำ Ranking ด้าน Management

เทคนิคการเตรียมตัวแบบละเอียด Top U in UK, Entry requirements, การเตรียมเอกสาร SOP, IELTS ของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา งบประมาณ งานพิเศษ และค่าครองชีพในเมืองต่างๆ

 • UCL
 • King’s College London
 • The University of Manchester
 • University of Warwick
 • University of Leeds
 • Queen Mary University of London
 • University of Sheffield
 • University of Liverpool
 • University of Bath
 • University of Bristol
 • University of Exeter
 • University of Birmingham
 • Newcastle University
 • Aston University
 • Lancaster University

13.00 น.  Q&A

 

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Management