งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน UX / UI Design

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

19.00-19.45 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.45-20.10 น. แนะนำหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร UX / UI Design และ Entry requirements, IELTS ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

  • UCL
  • Loughborough University
  • University of Brighton
  • The University of Edinburgh
  • Birmingham City University
  • Kingston University London
  • UAL
  • Queen Mary University of London

20.10-20.30 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

20.30 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Data Science / Data Analytics