ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน UX / UI Design

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

13.00-13.20 น. ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ UK การเลือกสาขาและลำดับมหาวิทยาลัย แนะนำจุดเด่นของหลักสูตร รายวิชาของหลักสูตร UX / UI Design และ Entry requirements, IELTS ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

13.20-14.00 น. และการเตรียม CV การเขียน SOP และ Portfolio

 • UCL
 • UAL
 • Newcastle University
 • University of York
 • Loughborough University
 • University of Brighton
 • The University of Edinburgh
 • Birmingham City University
 • Kingston University London
 • University for the Creative Arts
 • Goldsmith, University of London
 • University of Lincoln

14.00 น.  Q&A

ปีที่สนใจเดินทาง

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ UX/UI