งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Business / Management

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

19.00-19.40 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.40-20.10 น. แนะนำหลักสูตรสาย Business ใน Top U ใน London และ Entry requirements, IELTS ในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัย

  • Imperial College London
  • University College London (UCL)
  • London School of Economics (LSE)
  • King’s College London
  • Queen Mary University of London
  • Cass Business School – City, University of London

20.10-20.30 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

20.30 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Top U สาย Business ใน London