งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Business / Management

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

19.00-19.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.05-19.10 น. แนะนำ Ranking สาย Business

19.10-20.15 น. หลักสูตรสาย Business ใน Top U ใน UK และ Entry requirements, IELTS ในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัย

1. Imperial College London

2. University College London (UCL)

3. The University of Warwick

4. The University of Manchester

5. King’s College London

6. Queen Mary University of London

7. University of Leeds

8. University of Birmingham

9. Durham University

10. University of Bath

11. University of Exeter

12. The University of Nottingham

13. The University of Edinburgh

14. University of Southampton

15. University of Kent

16. University of Essex

20.15-20.30 น. SOP และโอกาสในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ

20.30 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Top U สาย Business ใน UK