ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK สาย Sustainability ภาพรวม และแยกสาย sustainable energy และ social sustainability

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย

 • Ranking และแนวทางการเลือกมหาวิทยาลัยใน UK
 • Entry requirements ของหลักสูตร และทุนการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน Sustainability ในสาย sustainable energy และ social sustainability
 • CV, SOP และ IELTS
 • เมือง ไลฟ์สไตล์ และค่าครองชีพ
 • การวางแผนงบประมาณ
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสมัครเรียน

งานสัมมนานี้ให้ข้อมูลหลักสูตรสาย Sustainability  ของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

  • Imperial College London
  • UCL
  • The University of Edinburgh
  • The University of Manchester
  • QMUL
  • University of Nottingham
  • University of Aberdeen
  • University of Dundee
  • University of Leeds
  • University of Southampton
  • Cardiff University
  • Cranfield University
  • Loughborough University
  • Coventry University

16.00 น.  Q&A

 

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์_เจาะลึกเรียนต่อ_UK_สาย_sustainability