ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK สาย Business

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย

 • Ranking และแนวทางการเลือกมหาวิทยาลัยใน UK
 • Entry requirements และทุนการศึกษา
 • CV, SOP และ IELTS
 • เมือง ไลฟ์สไตล์ และค่าครองชีพ
 • การวางแผนงบประมาณ
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสมัครเรียน

  13.00 น.  Q&A

   

  สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ เจาะลึกเรียนต่อ UK สาย Business