ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK และกำลังเขียน SOP เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

13.00-14.30 น. แนะนำและให้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้

  • Statement of purpose และ Personal statement ต่างกันอย่างไร
  • เขียน SOP อย่างไรเพื่อยื่นเรียนต่อ ป.โท มหาวิทยาลัยชั้นนำ ควรมีหัวข้ออะไรบ้าง
  • ตัวอย่าง SOP/ PS ที่ดี
  • workshop ลงมือเขียน SOP (สิ่งที่ต้องเตรียมมา: CV, Transcript)

14.30 น.  ตรวจ SOP รายบุคคลโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Study UK SOP Workshop