งานฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00-20.30 น.

19.00-19.10 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

19.10-20.30 น. มหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell คืออะไร? ให้ข้อมูลจุดเด่นแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทุนการศึกษา โอกาสในการทำโปรเจคและฝึกงาน

มหาวิทยาลัย 24 แห่งในกลุ่ม Russell Group ได้แก่

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. Durham University
 4. Imperial College London
 5. King’s College London
 6. University of Exeter
 7. University of Glasgow
 8. University of Liverpool
 9. London School of Economics and Political Science (LSE)
 10. Queen’s University Belfast
 11. University of Sheffield
 12. University of York
 13. Newcastle University
 14. University of Birmingham
 15. University of Bristol
 16. Cardiff University
 17. University of Edinburgh
 18. University of Leeds
 19. University of Manchester
 20. University of Nottingham
 21. University of Southampton
 22. University College London
 23. University of Warwick
 24. Queen Mary University of London

20.30 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Russell Group