ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK สาย Psychology แบบหลักสูตรข้ามสาย

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย

 • Ranking และแนวทางการเลือกมหาวิทยาลัยใน UK
 • Conversion Programme หรือหลักสูตรข้ามสาย คืออะไร? จบป.ตรีสาขาไหนก็เรียนต่อ ป.โทแบบข้ามสายได้จริงหรือ?
 • Entry requirements ของหลักสูตรข้ามสาย และทุนการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน Psychology แบบข้ามสาย
 • CV, SOP และ IELTS
 • เมือง ไลฟ์สไตล์ และค่าครองชีพ
 • การวางแผนงบประมาณ
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสมัครเรียน

งานสัมมนานี้ให้ข้อมูลหลักสูตร Psychology แบบหลักสูตรข้ามสาย หรือ Conversion Programme ของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

  • UCL
  • The University of Edinburgh
  • University of Notingham
  • Universiy of Exeter
  • University of Reading
  • Queen Mary University of London
  • Goldsmiths University of London
  • University of Liverpool
  • University of Sheffield
  • University of Surrey

13.00 น.  Q&A

 

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ เจาะลึกเรียนต่อ UK สาย Psychology (Conversion Programme)