ฟรีสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับ ทุกคนที่สนใจเรียนต่อ ป.โท UK ด้าน Media and Communication

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

13.00-13.05 น. อัพเดทสถานการณ์เรียนต่อ UK

13.05-14.15 น. เจาะลึกหลักสูตรและ Entry requirements, IELTS ในภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัย

 • LSE
 • University of Warwick
 • UCL
 • University of Leeds
 • University of Bath
 • King’s College London
 • Queen Mary University of London
 • University of Exeter
 • University of Birmingham
 • Durham University
 • Kingston University London
 • University of Sussex
 • University of Liverpool
 • Goldsmiths, University of London

14.15 น.  Q&A

สมัครเข้าร่วมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ Media and Communication